Selection of Steel for Construction Use

เป็นที่ทราบดีว่าในโลกนี้ได้มีการใช้คอนกรีต เป็นวัสดุส่วนใหญ่ในการก่อสร้างอาคาร เพราะเป็นทางเลือกในการก่อสร้างที่มีราคาถูกที่สุด แต่ด้วยเงื่อนไขหลายประการการเลือกใช้เหล็กเป็นโครงสร้างสำคัญของอาคาร จึงเป็นอีกทา เลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ในการก่อสร้างนั้นย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆกรณีบางประการ ดังเช่น เนื่องจากต้องการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้เหล็กสามารถประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้อย่างมีนัยสำคัญ สามารถรับแรงพิเศษที่วัสดุอย่างอื่นไม่สามารถทำได้เท่าเทียม เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติการรับน้ำหนักสม่ำเสมอ (Homogeneous) ทั้งชิ้น ทำให้การออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน สถานทีก่อสร้างมีขอบเขตจำกัด เหล็กจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เมื่อต้องการก่อสร้างอาคารสูงเฉียดฟ้า (Sky scraper) เหล็กเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถทำให้ผู้ที่ฝันอยากมีอาคารที่สูงที่สุดในโลกกลายเป็นความจริงได้ สามารถทำการตัดแต่งให้ได้ขนาดตามต้องการในโรงงาน แล้วเพียงนำมาประกอบที่หน้างานเหมาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดไม่มีที่กองวัสดุ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กผู้ที่จะทำการก่อสร้างควรจะศึกษา หรือมีความรู้พื้นฐานพอสมควรเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงคงทนถาวร ทั้งนี้เนื่องจาก เหล็กสามารถเกิดสนิมได้อย่างง่ายดาย เพียงเกิดความต่างศักย์ หรือเกิดความชื้นเหล็กก็เกิดการกัดกร่อนได้ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวเหล็กก็คือการเคลือบผิวด้วยวัสดุเคลื่อบผิวที่เหมาะสม ในปัจจุบันมีวัสดุดีๆขายตามท้องตลาดมากมาย แต่อย่างไรก็ตามหัวใจของการปกป้องผิวเหล็กก็คือ การทำความสะอาดผิว ก่อนการเคลือบ ผิว ผิวจะต้องสะอาดปราศจากคราบสกปรก คราบน้ำมัน เป็นต้น วิธีที่ดีสุดคือการทำความสะอาดโดยการพ่นทราย ( Sand Blast) เพื่อให้สารเคลือบผิวฝั่งแน่นบนพื้นผิวเหล็ก ตราบนานเท่านาน คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของเหล็กเรียกง่ายๆ ได้ว่า ไม่สามารถทนความร้อนได้ดี หรือไม่สามารถทนไฟได้ดี ดังนั้นจึงจะต้องพ่นฉนวนกันความร้อนแก่ชิ้นส่วนของเหล็กเพื่อให้สามารถทนไฟได้ตามกฏหมายระบุ คือ 3 ชั่วโมง (สำหรับประเทศไทย)    ในปัจจุบันพื้นที่ในการทำงานมีจำกัด ดูเหมือนถนนแคบลง …

Continue Reading