Wooden Doors Part I

หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับประตูบานไม้เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจะต้องมี แต่เชื่อหรือไม่ว่าในประตูไม้บานหนึ่งมีองค์ประกอบมากมาย จนทำให้บางครั้งเราเรียกชื่อไม่ถูก คุยกับช่างไม่เข้าใจ หรือซื้ออุปกรณ์มาติดโดยไม่สอดคล้องกัน การติดตั้งก็มีแง่มุมที่ต่างกันตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละที่ วันนี้เราจะไปดูกันในรายละเอียดของเรื่องบานประตูที่ใช้วัสดุที่เป็นไม้ ประตูบานไม้โดยทั่วไปมักจะถูกนำมาใช้สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป วัสดุที่ใช้ทำบานประตูมีทั้งที่ใช้ไม้สัก ที่ถือว่าเป็นไม้เนื้อปานกลาง และใช้ไม้เนื้อแข็ง นอกจากนี้ยังมีการผลิตบานประตูไม้เทียมขึ้นมาอีกเพื่อสำหรับใช้ในโครงการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้บานประตูไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งซึ่งเหมาะกับงานภายในบ้าน ส่วนประตูบานไม้อัดก็เป็นบานประตูที่ใช้กันโดยทั่วไป บานประตูที่เลือกใช้ ควรกำหนดขนาดให้ได้ความกว้างความสูงตามที่ใช้งานจริงและมีขนาดสอดคล้องกับการผลิตและขายในท้องตลาดเพื่อความประหยัดและรวดเร็ว  องค์ประกอบของประตูบานไม้แต่ละชุดพอจะแบ่งออกได้ดังนี้ วงกบประตู ส่วนใหญ่จะใช้เป็นไม้เนื้อแข็ง แต่ก็มีการใช้วงกบอลูมิเนียมบ้างในอาคารสำนักงาน กรอบบานประตู จะเป็นไม้แผ่นหนาประมาณ 3.5 ซม ประกอบกันขึ้นเป็นกรอบบานประตู มีไว้เป็นส่วนที่ใส่มือจับล๊อคบานประตูและบานพับ บานประตูที่เป็นไม้อัดก็นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับภายในอาคาร มีให้เลือกทั้งแบบไม้อัดสักเพื่อการโชว์ลายไม้ที่สวยงาม หรือไม้อัดยางสำหรับประตูที่ต้องการใช้สีสันต่าง ๆ กรุบานประตู มีการผลิตหลายแบบ เช่น บานประตูที่ใช้ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง เกล็ดไม้หรือกระจก มือจับหรืออุปกรณ์ล๊อคบานประตู บานพับประตู มีให้เลือกใช้หลายแบบที่เหมาะกับขนาดและน้ำหนักของบานประตู อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ (door closer) มี 3 รูปแบบ ที่จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของการเปิด ปิดประตู, กันกระแทกประตู และกลอนประตู  วงกบประตู การติดตั้งวงกบประตูโดยทั่วไปจะทำการตั้งวงกบและหล่อเสาเอ็นคอนกรีตไปพร้อมกัน บางครั้งอาจติดตั้งวงกบกับเสาเอ็นคอนกรีตภายหลังด้วยพุกไม้หรือสกรูขนาดใหญ่ หลังจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ทำให้รู้ว่า การติดตั้งวบกบลงบนพื้นโครงสร้างของบ้าน จะต้องคิดให้พอดีหรือจมลงไปในพื้นเล็กน้อย เพือป้องกันไม่ให้ความชื้นจากใต้ดินหรือน้ำซึมกลับเข้ามาทางปลายของวงกบ อันเป็นสาเหตุให้วงกบผุเสียหาย หรือเป็นเส้นทางให้ปลวกจากใต้ดินขึ้นมาภายในบ้าน  ขนาดของวงกบทั่วไปจะใช้ขนาด 5 …

Continue Reading