ความฉลาดเลือกใช้ ขนาดมาตรฐานของวัสดุก่อสร้าง

  ผู้ออกแบบสามารถออกแบบอาคารเป็นรูปแบบ หรือรูปทรงต่างๆ ได้มากมาย ตามจินตนาการ หากแต่การก่อสร้างอาคารยังคงต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตออกมาขายโดยทั่วไปโดยผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ออกแบบจึงควรที่จะคำนึงถึงขนาดของวัสดุก่อสร้าง เพื่อความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากขนาดของวัสดุ วัสดุอาจแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ วัสดุที่เป็นส่วนของโครงสร้างอาคาร เช่น พื้นสำเร็จรูป ผนังคอนกรีต แผ่นฝ้าเพดาน และ แผ่นหลังคา วัสดุที่ใช้เป็นส่วนตกแต่งของอาคาร เช่น พื้นกระเบื้องยาง พื้นไม้ พรมแผ่น บานประตู หน้าต่าง ผนังอลูมิเนียม และ กระจก เป็นต้น ขนาดของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีใช้โดยทั่วไป มีขนาดดังนี้ พื้นสำเร็จรูป Hollow core ขนาดกว้าง 300,600,1200 มม ยาว 4000-7000 มม อิฐมวลเบา ขนาด  200 x 600 มม คอนกรีตบล๊อค ขนาด 200 x 400 มม บล๊อคแก้ว ขนาด 200 x 200 มม หลังคากระเบื้องคอนกรีต ขนาด …

Continue Reading