Staircases IV

วันนี้คงเป็นตอนจบของเรื่องบันไดครับ จากที่ผ่านมา เราได้มีการพูดถึงบันไดคอนกรีต และ บันไดไม้ไปแล้ว บันไดที่สร้างด้วยเหล็กคงเป็นตัวสุดท้ายที่นิยมใช้กัน สืบเนื่องจากปัจจุบัน การก่อสร้างต้องการความเร็ว งานต่อเติมอาคารบางประเภทมีข้อจำกัดในการสร้างโครงสร้างที่มีน้ำหนักมาก จึงมีการนำเหล็กมาใช้ในการก่อสร้างมากขึ้น บันไดเหล็กที่นิยมใช้พอแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ บันไดและบันไดหนีไฟ บันไดเวียน บันไดลิง บันไดเหล็กส่วนใหญ่ในบ้านเรามักจะสร้างเพื่อใช้ในส่วนของโรงงาน ทางเดินเหนือหลังคา ทางซ่อมบำรุงต่าง ๆ รวมไปถึงบันไดภายนอกอาคารที่ใช้เป็นทางหนีไฟในอาคารสูงที่สร้างมานานแล้ว ผู้ออกแบบมีวัตถุประสงค์ให้มีน้ำหนักเบา มีความทนทานต่อการใช้งาน และมีการเลือกใช้แผ่นเหล็กลาย chequer plate มาใช้เพื่อป้องการการลื่นเวลาเดิน ต่อมามีการนำมาใช้ในงานดัดแปลงอาคารและอาคารที่สร้างใหม่ที่ต้องการการประหยัดเวลา โดยใช้เหล็กทำแม่บันไดและใช้ขั้นบันไดจากวัสดุอื่น เช่น ไม้เนื้อแข็ง คอนกรีตผสมกับโครงเหล็ก เป็นต้น บ้านแถวก็มีการนำเหล็กมาเป็นส่วนของโครงสร้างบันได โดยนำมาใช้ทำแม่บันไดและโครงรับขั้นบันได บันไดที่ใช้เหล็กมักจะต้องการ การประกอบที่ปราณีต มีการวัดระยะที่แม่นยำ การประกอบส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเชื่อม โครงเหล็กและวางขั้นบันไดไม้ภายหลัง มักจะพบปัญหาสองสามประการดังนี้ เวลาเดินจะมีเสียงดัง ปัญหาที่พบมักเกิดจากเหล็กรับขั้นบันไดไม่ได้ระนาบกับขั้นบันได เหล็กรับขั้นบันไดเชื่อมกับแม่บันไดไม่แน่นหนา ทำให้มีการขยับตัวขณะเดิน ช่างที่ก่อสร้างไม่ได้เผื่อระยะความหนาขั้นบันไดขั้นแรก และ ระยะจมูกบันไดของบันไดขั้นบนสุด ทำให้เกิดปัญหา ระยะลูกตั้งบันไดขั้นแรกสูง ระยะลูกตั้งบันไดขั้นบนสุดเตี้ยกว่าขั้นอื่น ๆ และลูกนอนสั้นกว่า บันไดเวียน มีการทำอยู่หลายแบบ ทั้งที่เป็นบันไดเหล็กทั้งตัวที่พบได้มากในอาคารที่มีการต่อเติมและทำชั้นลอยภายใน บันไดเวียนโครงเหล็กที่ใช้ไม้มาทำขั้นบันได รวมไปถึงบันไดเหล็กอัลลอยที่เป็นแบบสำเร็จรูปที่มักนำมาใช้กับงานภายนอกอาคาร การนำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ …

Continue Reading

Staircases III

วันนี้ขอพูดถึงบันไดที่สร้างด้วยคอนกรีตครับ ถือได้ว่าเป็นบันไดที่ใช้กันโดยทั่วไปในอาคารต่าง ๆ  บันไดคอนกรีตจัดเป็นบันไดที่เป็นวัสดุทนไฟและเป็นวัสดุถาวร ส่วนใหญ่จะใช้คอนกรีตสำหรับบันไดหลักขึ้นลงทั่วไปรวมไปถึงบันไดหนีไฟด้วย  รูปแบบของบันไดคอนกรีตมีหลายแบบ เช่น บันไดแบบท้องเรียบ เป็นบันไดที่นิยมสร้างกันโดยทั่วไป เปรียบได้กับการสร้างพื้นแล้วค่อยสร้างขั้นบันไดภายหลัง ไม่ซับซ้อนแต่มีความหนาของบันไดมากและน้ำหนักมากด้วย บันไดแบบพับผ้า เป็นบันไดที่นิยมสร้างแต่น้อยกว่าแบบแรก เพราะขั้นตอนการก่อสร้างและเสริมเหล็กทำได้ยากกว่า ต้องการความปราณีตในการก่อสร้างมากกว่า   3. บันไดลูกนอนแบบเปิด ไม่มีลูกตั้ง ส่วนมากจะทำเป็นบันไดโชว์ของอาคาร บันไดนี้อาจมีคานโครงสร้างเสริมรับลูกนอนบันไดตรงกลางเป็นแบบ แม่บันไดเดี่ยวหรือคู่ บางครั้งมีการออกแบบขั้นบันไดยื่นออกมาโดยไม่มีโครงสร้างรับที่ปลายขั้นบันไดอีกด้านหนึ่ง บันไดในอาคารต่าง ๆ ยังคงมีการทำผิวสำเร็จ ( floor finishes) ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของอาคาร และ งบประมาณของเจ้าของอาคาร  การเลือกใช้วัสดุอาจแบ่งข้อพิจารณาได้ดังนี้ ผิวคอนกรีต เหมาะกับบันไดที่ใช้งานไม่บ่อยครั้ง เช่น บันไดหนีไฟ เนื่องจากมีราคาค่าก่อสร้างน้อยที่สุด การก่อสร้างซับซ้อนน้อยที่สุด พื้นปูไม้ เหมาะกับอาคารที่มีการสัญจรภายในน้อย เช่น บ้านพักอาศัย การเดินขณะใส่รองเท้าจะสร้างเสียงรบกวนค่อนข้างมาก วัสดุชนิดนี้จึงอาจจะไม่เหมาะกับอาคารสาธารณะ พื้นปูด้วยหิน  เหมาะกับอาคารทั่วไปที่มีการสัญจรมาก การทำจมูกบันไดมักใช้วิธีการเซาะร่องและมักเป็นจุดอ่อนที่ทำให้พื้นบริเวณจมูกบันไดแตกหักเสียหาย กรณีพื้นเปียกน้ำอาจทำให้เกิดการลื่นหกล้มได้ พื้นปูด้วยกระเบื้องยาง เหมาะกับอาคารทั่วไป เสียงรบกวนจากการเดินขณะใส่รองเท้ามีบ้าง ไม่ทนทานต่อการถูกน้ำแช่ขัง ทำความสะอาดง่าย จมูกบันไดที่ใช้มีให้เลือกหลายแบบ ทั้งที่ทำจากอลูมิเนียม พีวีซี รวมไปถึงอลูมิเนียมติดแถบกันลื่น พื้นปูด้วยกรวดล้าง เหมาะกับบันไดที่อยู่ภายนอกอาคาร …

Continue Reading

Staircases II

วันนี้เรามาดูในส่วนของบันได้ไม้ครับ บันไดที่สร้างด้วยไม้ มักเป็นบันไดที่ใช้กับบ้านพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผิวสัมผัสกับไม้ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุมาก โดยทั่วไปจะประกอบด้วย แม่บันได ขั้นบันได ราวกันตก และ มือจับ การสร้างมักทำให้สอดคล้องกับขนาดไม้ที่มีขายในท้องตลาดจึงทำให้บันไดจะต้องมีจุดต่อของแม่บันไดตรงกลางซึ่งเป็นชานพัก  และเนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่สามารถผุกร่อนได้เมื่อพบกับความชื้น จึงต้องมีการใช้วัสดุอื่นเช่น คอนกรีตในส่วนของฐานรองรับแม่บันได เมื่อแม่บันไดนั้นต้องมาบรรจบกับส่วนที่เป็นน้ำหรือดิน บันไดไม้มีข้อพิจารณาที่สำคัญในการออกแบบดังนี้ 1. ขนาดบันได ขนาดไม้บันไดที่เป็นไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดมีขนาดดังนี้ กว้าง 150 มม หนา 25 มม ยาว 1200, 1500, 1800, 2000 มม กว้าง 200 มม หนา 25 มม ยาว 1200, 1500, 1800, 2000 มม กว้าง 250 มม หนา 35, 50 มม ยาว 1200, 1500, 1800, 2000 มม กว้าง 300 มม หนา …

Continue Reading