ปูหินอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

พื้นหินธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในพื้นที่อาคารส่วนกลาง หรือส่วนที่สำคัญของบ้านพักอาศัย ที่ต้องมีการใช้งานมาก หินอ่อนเป็นหินที่มักจะถูกเลือกนำมาใช้สำหรับงานบ้านพักอาศัย แต่เนื่องจากคุณสมบัติความแข็งแรงของผิวที่จำกัด จึงมักเป็นอุปสรรคในการใช้งานในอาคารสาธารณะที่มีการใช้งานสูงและมีการขนของที่มีน้ำหนักมากผ่านไปมาและมีการนำหินแกรนิตมาใช้งานในบริเวณนี้แทน เนื่องจากหินธรรมชาติมีรูพรุ่นในเนื้อหิน มากน้อยตามชนิดของหินนั้น ๆ ก่อนที่จะทำการปูพื้นหิน สิ่งหนึ่งที่สำคัญและควรได้รับการพิจารณา คือการทำระบบกันซึมน้ำของแผ่นหินเสียก่อน ระบบกันซึมแผ่นหินที่ดี ควรจะใช้วิธีจุ่มแผ่นหินลงในน้ำยาให้ทั่วแผ่น แล้วนำขึ้นมาตากไว้จนแห้งตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์น้ำยากันซึมนั้นๆ บางระบบอาจเป็นแบบทาน้ำยากันซึมด้านบนและด้านข้างของแผ่นหินทั้งสี่ด้าน และด้านล่างทาน้ำยากันซึมแบบที่เป็น epoxy การติดตั้งหินพอจะแบ่งออกได้ 3 วิธีดังนี้ 1. การติดตั้งโดยใช้ปูนทราย เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับพื้นที่ยังไม่ได้ทำการปรับระดับ หรือ พื้นเดิมที่ทำการรื้อปูนทราบเดิมออกก่อนทำการติดตั้ง ขั้นตอนในการปูพื้นมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ตรวจสอบระดับพื้นที่จะทำการปูหินให้มีระดับสำหรับเทส่วนผสมของปูนทราย เพื่อปูหินอยู่ระหว่าง 30-50มม ถ้ามากหรือน้อยเกินไปควรทำการแก้ไข 1.2 ผสมปูนทรายปรับระดับ และเทลงบนพื้นที่จะติดตั้งหิน และทำการปรับให้ได้ระดับก่อนที่จะติดตั้งหิน 1.3 ใช้กาวซีเมนต์ผสมน้ำทาบนหลังหินที่จะติดตั้ง แล้วยกวางลงบนตำแหน่งที่จะติดตั้ง ใช้ค้อนยางเคาะเบา ๆ เพื่อให้ได้ระดับ 1.4 ทำการจัดวางแผ่นหิน และแนวรอยต่อให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยเว้นแนวรอยต่อหินประมาณ 1-2 มม เมื่อวางเสร็จควรทิ้งระยะเวลาให้แห้งตัวประมาณ 72 ชั่วโมง 1.5 ยาแนวรอยต่อระหว่างหิน ไม่ให้มีโพรงอากาศ  เศษของวัสดุยาแนวที่หลุดออกมาให้เช็ดทำความสะอาด ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแข็งตัว 2. การติดตั้งโดยใช้กาวซีเมนต์ เป็นวิธีที่สะดวกและเหมาะกับพื้นที่ได้รับการปรับระดับแล้ว …

Continue Reading