Wooden Doors Part II

วันนี้เรามาดูรายละเอียดของประตูบานไม้กันต่อครับ  เป็นสิ่งที่เราจับต้องกันอยู่ทุกวัน แต่บางครั้งเราอาจเลือกใช้หรือติดไม่เหมาะสมก็ได้ครับ มือจับล๊อคบานประตู สามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ มีทั้งแบบที่เป็นลูกบิด แบบที่เป็นมือจับและกลอน แบบที่เป็นลูกบิดล๊อคเสริม (dead bolt) วิธีเลือก กรณีเป็นประตูบานหน้าบ้าน ควรติดแบบที่เป็นมือจับและกลอน ส่วนแบบลูกบิดก็สามารถใช้ได้แต่ควรติดลูกบิดล๊อคเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากลูกบิดสามารถงัดทำลายได้ไม่ยาก กรณีที่ใช้ประตูบานคู่ การติดมือจับล๊อคบานประตูจะต้องจัดหาก่อนสั่งซื้อบานประตูและดูที่ส่วนของกลอนประตู ว่าเหมาะสมกับชนิดของบานประตูที่มีการบังใบหรือไม่ สำหรับประตูบานเปิดเดี่ยวภายในอาคาร ลูกบิดประตูหนึ่งชุดก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป                                                                                   …

Continue Reading