Wooden Doors Part III

วันนี้คงเป็นตอนจบของประตูบานไม้แล้วครับ จากประสบการณ์ที่ได้พบมาในการใช้รูปแบบของบานประตู รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบ พอจะนำมาเป็นข้อแนะนำให้การเลือกใช้ประตูบานไม้และอุปกรณ์ได้ดังนี้ครับ ประตูบานภายนอกทั้งหมดควรเป็นประตูไม้จริง เช่น ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง กรณีต้องการบานประตูทาสีควรใช้ไม้เนื้อแข็ง ถ้าใช้ไม้สักควรโชว์ลายไม้ กรณีใช้กระจกเป็นกรุบาน ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยจากการถูกทุบกระจกแล้วเปิดเข้าบ้านได้ อาจมีการติดกลอนประตูเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย บานประตูภายนอกอาคารควรมีบังใบที่ธรณีประตูเพื่อป้องกันแมลงและน้ำฝนไหลเข้าสู่ภายในบ้าน ถ้าไม่สามารถทำบังใบได้ ควรใส่ ซีลประตูอัตโนมัติ (Drop seal) แทน 3.บานประตูไม่ควรติดใกล้ช่องแสงหรือหน้าต่างในระยะที่มือเอื้อมถึง เพื่อป้องกันความปลอดภัย 4.บานประตูห้องน้ำที่ติดกับห้องที่มีการปรับอากาศ ไม่ควรใช้กรุบานที่เป็นเกล็ดไม้ เพราะปริมาตรห้องน้ำจะกลายเป็นพื้นที่ปรับอากาศด้วย 5.บานประตูห้องเก็บของควรเปิดออก เพื่อป้องกันปัญหาของที่เก็บภายในห้องตกลงมาขวางประตูแล้วเปิดเข้าห้องเก็บของไม่ได้ กรุบานควรมีช่องระบายอากาศ 6.ลูกบิดบานประตูมีหลายชนิดควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับแต่ละห้องที่มีการใช้งานต่างกัน โดยเฉพาะห้องน้ำที่มีผู้สูงอายุใช้งาน ควรใช้แบบที่ไขเปิดประตูจากภายนอกด้วยเหรียญหรือไขควง 7.ประตูบานเปิดสองทางไม่ควรใช้ลูกบิดประตู ควรใช้มือจับและกุญแจล๊อค (dead bolt) แทน เพื่อป้องกันปัญหาปิดประตูแล้วกลอนกระแทกกับบานประตูอีกด้านหนึ่ง 8. ประตูบานเปิดคู่ จะต้องมีกลอนเพื่อล๊อคประตูด้านที่ไม่มีมือจับล๊อคบานประตู ถ้าเลือกใช้ชนิดฝังที่กรอบบาน ควรตรวจสอบขนาดให้เหมาะสมกับความหนาของบาน 9.ขอค้ำประตู (Security door guard) ที่ติดเพิ่มเมื่อเปิดควรพับไปให้แนบผนัง บ่อยครั้งที่ขอค้ำประตุขยับตัวแล้วล๊อคห้องทำให้เข้าห้องไม่ได้ ช่างหลายคนชอบติดขอค้ำประตูเอียงเล็กน้อยเพื่อให้ช่วยล๊อคประตูได้โดยง่ายแต่มีโอกาสเกิดปัญหาล๊อคห้องโดยไม่ตั้งใจ 10. กันชนบานประตูมีสองชนิด ติดพื้นและติดผนัง ควรพิจารณาจุดติดตั้งที่ไม่กีดขวางทางเดิน บานประตูที่ติดโช๊คอัพ จะไม่ติดกันชนบานประตู 11.ประตูบานเลื่อนควรมีช่องสำหรับปรับตั้งลูกล้อและรางบานเลื่อน 12. กุญแจลูกบิดต่าง ๆ ต้องติดตั้งให้ร่องเสียบอยู่ด้านล่างเสมอ 13.กรณีใช้วงกบอลูมิเนียม …

Continue Reading

Wooden Doors Part II

วันนี้เรามาดูรายละเอียดของประตูบานไม้กันต่อครับ  เป็นสิ่งที่เราจับต้องกันอยู่ทุกวัน แต่บางครั้งเราอาจเลือกใช้หรือติดไม่เหมาะสมก็ได้ครับ มือจับล๊อคบานประตู สามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ มีทั้งแบบที่เป็นลูกบิด แบบที่เป็นมือจับและกลอน แบบที่เป็นลูกบิดล๊อคเสริม (dead bolt) วิธีเลือก กรณีเป็นประตูบานหน้าบ้าน ควรติดแบบที่เป็นมือจับและกลอน ส่วนแบบลูกบิดก็สามารถใช้ได้แต่ควรติดลูกบิดล๊อคเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากลูกบิดสามารถงัดทำลายได้ไม่ยาก กรณีที่ใช้ประตูบานคู่ การติดมือจับล๊อคบานประตูจะต้องจัดหาก่อนสั่งซื้อบานประตูและดูที่ส่วนของกลอนประตู ว่าเหมาะสมกับชนิดของบานประตูที่มีการบังใบหรือไม่ สำหรับประตูบานเปิดเดี่ยวภายในอาคาร ลูกบิดประตูหนึ่งชุดก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป                                                 มือจับล๊อคบานประตูสำหรับประตูบานหน้าบ้าน ลูกบิดของประตูจะมีลักษณะการทำงานหลายแบบ แบ่งเป็นแบบสำหรับห้องทั่วไปจะเปิดเข้าด้วยการไขกุญแจ ด้านในเป็นแบบกดปุ่มล๊อค ห้องเก็บของจะเปิดเข้าด้วยการไขกุญแจและล๊อคตัวเองทุกครั้งเมื่อปิดประตู ห้องน้ำจะเป็นแบบไม่มีกุญแจ เปิดเข้าได้ด้วยการใช้เหรียญหรือไขควงไขเปิด ด้านในเป็นแบบกดปุ่มล๊อค   บานพับประตู กรณีใช้ประตูไม้เนื้อแข็งหรือไม้สักที่มีน้ำหนักบานประตูมาก ควรใช้บานพับแบบแหวนลูกปืนเพื่อการใช้งานที่ทนทานมากกว่าแบบแหวนสแตนเลสและแหวนไนล่อน ส่วนของบานประตูไม้อัดสามารถเลือกใช้บานพับแบบแหวนสแตนเลสได้ ส่วนประตูบานเลื่อนจะใช้รางและลูกล้อบานเลื่อนชนิดแขวนด้านบน 2 ชุด ต่อบานเลื่อน …

Continue Reading

How to select Doors

เลือกประตูอย่างไรให้เหมาะสม ประตูถือเป็นผนังที่เลื่อนได้ชนิดหนึ่งเพื่อใช้เปิดและปิดที่ทางเข้าออก ของพื้นที่  โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดยึดที่อาจแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน หรือประตูหมุน หน้าที่ของประตูพอจะแบ่งออกได้ดังนี้ ประตูเพื่อป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประตูเพื่อป้องกันความร้อนหรือความเย็น ประตูเพื่อป้องกันเสียงรบกวน ประตูเพื่อเป็นทางหนีไฟ ประตูเพื่อความสวยงาม ประตูยังสามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของวัสดุ ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและขนาดของช่องเปิดที่ต้องการ องค์ประกอบของประตูอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย วงกบ, บานประตู, บานพับหรือแกนยึดบานประตู และมือจับล๊อคบานประตู ประตูยังสามารถแบ่งออกตามชนิดหรือการเปิดได้ดังนี้ 1. ประตูบานเปิด-ปิด เหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร เป็นรูปแบบประตูที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับห้องต่าง ๆ  บานประตูสำหรับห้องทั่วไปจะใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.80 เมตร ในกรณีที่มีการใช้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ ขนาดบานประตูที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.90 เมตร ขนาดช่องเปิดจริงจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดบานประตูเสมอ เพราะจะถูกหักไปจากการทำบังใบที่วงกบประตู   2. ประตูบานเลื่อน เหมาะสำหรับภายในอาคารหรือใช้สำหรับแบ่งพื้นที่ของห้องใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ ขนาดของบานประตูที่ทำจะต้องเผื่อระยะให้มากกว่าบานเปิด-ปิด เนื่องจากบานประตูจะต้องปิดทับกับผนังทางด้านข้างและด้านบน 3. ประตูบานเฟี้ยม เป็นรูปแบบผสมของประตูบานเปิดและบานเลื่อน ใช้สำหรับช่องเปิดประตูที่มากกว่าบานประตูเปิด-ปิดคู่จะทำได้ บานประตูจะถูกแขวนกับลูกล้อด้านบนและด้านล่างมีแกนป้องกันบานประตูแกว่งเสียบลงบนรางที่พื้น ระหว่างบานประตูมีการยึดติดระหว่างบานด้วบานพับประตู บานประตูชนิดนี้เหมาะสำหรับภายในอาคาร เนื่องจากไม่สามารถปิดบังช่องว่างระหว่างด้านบนและล่างของบานประตู 4. ประตูม้วน เป็นบานประตูที่ใช้สำหรับช่องเปิดที่มีขนาดกว้างมากกว่าที่จะใช้ประตูบานเปิด-ปิดคู่ สามารถทำได้กว้างประมาณ 4.00 เมตร โดยไม่ต้องแบ่งขนาดของบานเหล็กม้วนตรงกลาง และจะต้องมีกล่องเก็บบานประตูม้วนด้านบนเป็นกล่องขนาดประมาณ 0.50 เมตร …

Continue Reading