Why Do We Use Concrete More than Steel

Blog ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนเรื่อง ประโยชน์และคุณสมบัติเฉพาะตัวของ คอนกรีต และเหล็กตามลำดับ เป็นที่ทราบดีว่า คอนกรีต ซึ่งเป็นส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ ทราย หินบด หรือกรวด และน้ำสะอาด เป็นส่วนผสม ซึ่งไม่มีความแข็งแรง หรือ ทนทานได้เท่าเทียมกับเหล็กเลย แถมยังเปราะแตกหักได้ง่ายอีกต่างหาก แต่เหตุไฉน เราจึงใช้คอนกรีตในการก่อสร้างมากกว่าเหล็กและมากขึ้นทุกวัน นั่นเป็นเพราะว่า 1.ราคา คอนกรีต เป็นวัสดุที่วิศวกรนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากราคาถูกที่สุด วัสดุส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็น หิน ทราย หรือ น้ำ ต่างก็หาได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้  และราคาไม่แพง ขึ้นกับภูมิประเทศของโครงการที่ตั้งอยู่ และความมีพร้อมของวัสดุ 2. ความแข็งแรงทนทาน คอนกรีต เป็นวัสดุที่ทนทานต่อน้ำอย่างเป็นเลิศ ซึ่งวัสดุอื่นไม่สามารถต้านทานน้ำได้เหมือน ดังเช่น ไม้ หรือ โลหะทั่วๆไป คอนกรีตเปือยจึงใช้ในการก่อสร้าง เขื่อน ฝาย ดาดคลองระบายน้ำ กำแพงกันดิน และ ถนน เป็นต้น ที่เห็นได้ชัดเมื่อเกิดกรณีน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ทำการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ฝายกั้นน้ำ ทำนบกั้นน้ำ จากคอนกรีต เป็นต้น  นอกจากนั้น ส่วนประกอบต่างๆของอาคารเช่น เสาเข็ม …

Continue Reading

Concrete for construction

เป็นที่ทราบดีว่า คอนกรีต ซึ่งเป็นส่วนผสมจากจากวัสดุธรรมชาติ หลักๆเพียง 4 ชนิด คือ ปูนซีเมนต์ ทราย หินบด หรือกรวด และน้ำสะอาด ก็สามารถหล่อให้เป็นรูปทรงต่างๆได้มากมาย จากส่วนเล็กๆ เช่นทางเดิน ไปจนถึงตึกระฟ้า และวิวัฒนาการการใช้คอนกรีตก็เพิ่มมากขึ้น เทียบเท่ากับความสูงของตึกที่นับวันจะสูงขึ้นๆ  เราใช้คอนกรีตในการก่อสร้างมากขึ้นทุกวัน  ในช่วงปีที่ผ่านมา ตามสถิติ ประชากรโลกได้ใช้คอนกรีต เป็นจำนวนประมาณถึง 11,000 ล้านเมตริกตัน ในงานก่อสร้างต่างๆ ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. คอนกรีต เป็นวัสดุที่ทนทานต่อน้ำอย่างเป็นเลิศ ซึ่งวัสดอื่นไม่สามารถต้านทานน้ำได้เหมือน ดังเช่น ไม้ หรือ โลหะทั่วๆไป คอนกรีตเปือยจึงใช้ในการก่อสร้าง เขื่อน ฝาย ดาดคลองระบายน้ำ กำแพงกันดิน และ ถนน เป็นต้น ที่เห็นได้ชัดเมื่อเกิดกรณีน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ทำการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ฝายกั้นน้ำ ทำนบกั้นน้ำ และอีกมากมายจากคอนกรีต นอกจากนั้น ส่วนประกอบต่างๆของอาคารเช่น เสาเข็ม ฐานราก พื้น คาน เสา ผนัง ดาดฟ้าส่วนที่สัมผัสน้ำ …

Continue Reading