Wooden Doors Part III

วันนี้คงเป็นตอนจบของประตูบานไม้แล้วครับ จากประสบการณ์ที่ได้พบมาในการใช้รูปแบบของบานประตู รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบ พอจะนำมาเป็นข้อแนะนำให้การเลือกใช้ประตูบานไม้และอุปกรณ์ได้ดังนี้ครับ

  1. ประตูบานภายนอกทั้งหมดควรเป็นประตูไม้จริง เช่น ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง กรณีต้องการบานประตูทาสีควรใช้ไม้เนื้อแข็ง ถ้าใช้ไม้สักควรโชว์ลายไม้ กรณีใช้กระจกเป็นกรุบาน ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยจากการถูกทุบกระจกแล้วเปิดเข้าบ้านได้ อาจมีการติดกลอนประตูเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  1. บานประตูภายนอกอาคารควรมีบังใบที่ธรณีประตูเพื่อป้องกันแมลงและน้ำฝนไหลเข้าสู่ภายในบ้าน ถ้าไม่สามารถทำบังใบได้ ควรใส่ ซีลประตูอัตโนมัติ (Drop seal) แทน

image 01

3.บานประตูไม่ควรติดใกล้ช่องแสงหรือหน้าต่างในระยะที่มือเอื้อมถึง เพื่อป้องกันความปลอดภัย

image 02

4.บานประตูห้องน้ำที่ติดกับห้องที่มีการปรับอากาศ ไม่ควรใช้กรุบานที่เป็นเกล็ดไม้ เพราะปริมาตรห้องน้ำจะกลายเป็นพื้นที่ปรับอากาศด้วย

5.บานประตูห้องเก็บของควรเปิดออก เพื่อป้องกันปัญหาของที่เก็บภายในห้องตกลงมาขวางประตูแล้วเปิดเข้าห้องเก็บของไม่ได้ กรุบานควรมีช่องระบายอากาศ

6.ลูกบิดบานประตูมีหลายชนิดควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับแต่ละห้องที่มีการใช้งานต่างกัน โดยเฉพาะห้องน้ำที่มีผู้สูงอายุใช้งาน ควรใช้แบบที่ไขเปิดประตูจากภายนอกด้วยเหรียญหรือไขควง

7.ประตูบานเปิดสองทางไม่ควรใช้ลูกบิดประตู ควรใช้มือจับและกุญแจล๊อค (dead bolt) แทน เพื่อป้องกันปัญหาปิดประตูแล้วกลอนกระแทกกับบานประตูอีกด้านหนึ่ง

image 03

8. ประตูบานเปิดคู่ จะต้องมีกลอนเพื่อล๊อคประตูด้านที่ไม่มีมือจับล๊อคบานประตู ถ้าเลือกใช้ชนิดฝังที่กรอบบาน ควรตรวจสอบขนาดให้เหมาะสมกับความหนาของบาน

9.ขอค้ำประตู (Security door guard) ที่ติดเพิ่มเมื่อเปิดควรพับไปให้แนบผนัง บ่อยครั้งที่ขอค้ำประตุขยับตัวแล้วล๊อคห้องทำให้เข้าห้องไม่ได้ ช่างหลายคนชอบติดขอค้ำประตูเอียงเล็กน้อยเพื่อให้ช่วยล๊อคประตูได้โดยง่ายแต่มีโอกาสเกิดปัญหาล๊อคห้องโดยไม่ตั้งใจ

image 410. กันชนบานประตูมีสองชนิด ติดพื้นและติดผนัง ควรพิจารณาจุดติดตั้งที่ไม่กีดขวางทางเดิน บานประตูที่ติดโช๊คอัพ จะไม่ติดกันชนบานประตู

11.ประตูบานเลื่อนควรมีช่องสำหรับปรับตั้งลูกล้อและรางบานเลื่อน

12. กุญแจลูกบิดต่าง ๆ ต้องติดตั้งให้ร่องเสียบอยู่ด้านล่างเสมอ

image 05

13.กรณีใช้วงกบอลูมิเนียม การติดบานพับควรฝังไม้ไว้ด้านในวงกบอลูมิเนียมด้วยเพื่อใช้ยึดบานพับให้แข็งแรง

Leave A Comment