How to select Doors

เลือกประตูอย่างไรให้เหมาะสม

ประตูถือเป็นผนังที่เลื่อนได้ชนิดหนึ่งเพื่อใช้เปิดและปิดที่ทางเข้าออก ของพื้นที่  โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดยึดที่อาจแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน หรือประตูหมุน

หน้าที่ของประตูพอจะแบ่งออกได้ดังนี้

 1. ประตูเพื่อป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน
 2. ประตูเพื่อป้องกันความร้อนหรือความเย็น
 3. ประตูเพื่อป้องกันเสียงรบกวน
 4. ประตูเพื่อเป็นทางหนีไฟ
 5. ประตูเพื่อความสวยงาม

ประตูยังสามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของวัสดุ ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและขนาดของช่องเปิดที่ต้องการ องค์ประกอบของประตูอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย วงกบ, บานประตู, บานพับหรือแกนยึดบานประตู และมือจับล๊อคบานประตู ประตูยังสามารถแบ่งออกตามชนิดหรือการเปิดได้ดังนี้

1. ประตูบานเปิด-ปิด เหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร เป็นรูปแบบประตูที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับห้องต่าง ๆ  บานประตูสำหรับห้องทั่วไปจะใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.80 เมตร ในกรณีที่มีการใช้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ ขนาดบานประตูที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.90 เมตร ขนาดช่องเปิดจริงจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดบานประตูเสมอ เพราะจะถูกหักไปจากการทำบังใบที่วงกบประตู

 

2. ประตูบานเลื่อน เหมาะสำหรับภายในอาคารหรือใช้สำหรับแบ่งพื้นที่ของห้องใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ ขนาดของบานประตูที่ทำจะต้องเผื่อระยะให้มากกว่าบานเปิด-ปิด เนื่องจากบานประตูจะต้องปิดทับกับผนังทางด้านข้างและด้านบน

3. ประตูบานเฟี้ยม เป็นรูปแบบผสมของประตูบานเปิดและบานเลื่อน ใช้สำหรับช่องเปิดประตูที่มากกว่าบานประตูเปิด-ปิดคู่จะทำได้ บานประตูจะถูกแขวนกับลูกล้อด้านบนและด้านล่างมีแกนป้องกันบานประตูแกว่งเสียบลงบนรางที่พื้น ระหว่างบานประตูมีการยึดติดระหว่างบานด้วบานพับประตู บานประตูชนิดนี้เหมาะสำหรับภายในอาคาร เนื่องจากไม่สามารถปิดบังช่องว่างระหว่างด้านบนและล่างของบานประตู

4. ประตูม้วน เป็นบานประตูที่ใช้สำหรับช่องเปิดที่มีขนาดกว้างมากกว่าที่จะใช้ประตูบานเปิด-ปิดคู่ สามารถทำได้กว้างประมาณ 4.00 เมตร โดยไม่ต้องแบ่งขนาดของบานเหล็กม้วนตรงกลาง และจะต้องมีกล่องเก็บบานประตูม้วนด้านบนเป็นกล่องขนาดประมาณ 0.50 เมตร สำหรับประตูม้วนสูงไม่เกิน 3.00 เมตร ประตูม้วนแบบโปร่งมีการนำมาใช้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน ทดแทนเหล็กดัด เนื่องจากสามารถม้วนเก็บบานประตูได้ เหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นช่องกระจกขนาดใหญ่

ข้อแนะนำให้การเลือกใช้ประตู

 1. ทิศทางการเปิดและปิดของประตู สำหรับประเทศไทย หรือ ประเทศที่มีฝนตก มักจะกำหนดให้ประตูเปิดออกไปในด้านที่มีระดับพื้นต่ำกว่าเสมอ
 2. การกำหนดขนาดบานประตูของห้องน้ำหรือบานประตูที่เปิดออกสูงภายนอกอาคาร ให้มีขนาดสูงกว่าบานประตูภายในบ้าน 5 ซม เสมอ เพื่อให้บานประตูทุกบานสูงเท่ากันทั้งหมด เพราะชายล่างของบานประตูจะต้องติดต่ำกว่าพื้นห้องที่สูงกว่า
 3. บานประตูที่ใช้กับส่วนที่สามารถเปียกน้ำควรใช้บานประตูไม้จริง หรือเป็นบานที่กันน้ำ
 4. บานประตูที่ใช้กับส่วนประกอบอาหารในครัวโครงการขนาดใหญ่ไม่ควรใช้บานประตูไม้
 5. บานประตูสำหรับบันไดหนีไฟต้องเป็นบานประตูที่เป็นฉนวนกันไฟได้ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่แผ่ความร้อนมายังด้านในบันไดหนีไฟ
 6. หลีกเลี่ยงการใช้บานประตูเปิดคู่มากกว่าหนึ่งชุดในกรอบวงกบเดียวกัน ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรกำหนดขนาดวงกบตรงกลางให้หนามากกว่าปกติ เนื่องจากตำแหน่งที่ติดบานพับตรงกันจะทำให้สกรูที่ยึดบานพับอยู่ตำแหน่งตรงกัน
 7. ไม่ควรเลือกขนาดบานประตูกว้างมากจนไม่มีผนังทึบทั้งสองข้าง เพราะจะทำให้การติดผ้าม่านไม่สามารถบังแสงจากภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Comment