Motorcycle Dilemma

ในน้ำมีปลา ในถนนมีรถเยอะมาก ประเทศไทยนี่อุดมสมบรูณ์ จริงเชียว การเดินทางของผู้คนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ ช่างมีรูปแบบในการเดินทาง หลากหลายเสียจริง ลองมองดูตามท้องถนนเล่นๆ  ในกรุงเทพมีระบบขนส่งมวลชน ครบถ้วนตั้งแต่ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กแบบนาโน เลยที่เดียว

ขนาดใหญ่


แท็กซี่ ที่สร้างสีสรรมากมายในบ้านเรา คนต่างชาติมักกล่าวขวัญถึงเสมอ

ตุ๊ก ตุ๊ก     ต่างชาติมาไทยถ้าไม่ได้ขึ้น ถือว่า มาไม่ถึงเมืองไทยทีเดียว

ขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว เทียบชั้นนาโน

ระบบขนส่งมวลชนระบบนี้ ที่มีที่เดียวในโลกก็ว่าได้ “มอเตอร์ไซด์” ที่สามารถส่งผู้โดยสารถึงที่ รวดเร็ว

ตรงเวลา ตื่นเต้น เร้าใจ หวาดเสียวตลอดการเดินทาง เมื่อนั่งโดยสารไปกับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเหล่านี้  ระบบมอเตอร์ไซด์ได้กลายเป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของการเดินทางที่คล่องตัว ปราดเปรียว ที่เกิดจากการช่วยเหลือตัวเองของกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางจากบ้านไปทำงาน เพื่อผจญกับการครองชีพอย่างในกรุงเทพ และที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่รัฐบาลดำเนินการแต่ละอย่างชักช้า กว่าจะตั้งงบประมาณซื้อรถเมล์ หรือ สร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแต่ละที และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจึงได้ค่อยๆก่อกำเหนิด ขึ้นมาท่ามกลางการขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างขนคนได้ที่ละคน แต่ก็รวดเร็ว และเพิ่มจำนวนขึ้นมากมายในปัจจุบันทำให้หลายคนอาศัยระบบนี้ และระบบนี้ได้ช่วยชีวิตเราท่านหลายต่อหลายครั้ง เมื่อจะต้องไปที่ใดก็ตามให้ทันเวลา ไปในที่ที่รถติดมากๆๆ ซึ่งเป็นของแถมที่ไม่อยากได้บนท้องถนน และนับวันรถมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้คนหนุ่มมีรถคันแรก และก็เอาภาษีของคนที่จ่ายภาษีไปแถมให้คนที่ซื้อรถคันแรก คนละแสน