Motorcycle Dilemma (part 2)

การที่เรามีขบวนการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือที่กลายสภาพเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดจิ๋ว ถึงแม้นว่าจะช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก แทบจะเดินออกจากบ้านก็สามารถเดินทางไปถึงที่ทำงานได้เลย เมื่อเปรียบเทียบกับ ระบบการขนส่งมวลชนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งต้องเดินออกจากบ้านมาขึ้นรถ 2 แถวออกจากซอยหน้าบ้านไปยังถนนใหญ่ เพื่อนั่งรถเมล์ อีก 1-3 ต่อกว่าจะไปถึงที่ทำงานได้ดังนั้นระบบรถมอเตอร์ไซด์จึงเจริญเติบโตมาได้เท่าทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามเราก็ได้รับผลกระทบของการมีระบบขนส่งมวลชนขนาดจิ๋วนี้ แตกต่างกันไป ดังเช่น พวกเขาจอดรถขวางทางเท้า บางที่แทบไม่มีที่ให้คนเดินเอาเสียเลย พวกเขาจอดรถขวางทางรถยนต์ ต้องเบียดรถพวกเขาเข้าออกในซอยเล็กๆ บางที่เจอเขาเดินมาบอกว่า อย่ามาจอดรถตรงนี้ เพราะที่นี่ คือ วินมอเตอร์ไซด์ (ไม่ทราบใครเสียภาษีบำรุงกรมขนส่งทางบกมากกัน) เคืองแต่ก็ต้องหลบเพราะกลัวเขากรีดรถหรือ เอาตะปูแทงยางรถเรา พวกเขาทำกำบังฝนและแดด แฮนเมด ด้วยเศษวัสดุต่างๆ ที่พอหาได้ เป็นมลพิษทางสายตาอย่างยิ่ง ท่ามกลางความสดวกสบายในการเดินทางไปทำงานของผู้คน และก็ลืมไปว่าการนั่งรถมอเตอร์ไซด์นั้นอันตรายเพียงใด อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้นว่ารัฐจะออกกฎหมายให้ผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย แต่ด้วยความมักง่าย หรือ เรื่องสุขลักษณะส่วนตัวทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ยอมสวมหมวกนิรภัย สำนักสถิติแห่งชาติ ได้สรุปผลการสำรวจจากประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปในปี 2553 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 50.3  ล้านคน – ผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน จำนวน 48.7 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 96.9 – และมีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางถนนจำนวน 1.6 …

Continue Reading

Motorcycle Dilemma

ในน้ำมีปลา ในถนนมีรถเยอะมาก ประเทศไทยนี่อุดมสมบรูณ์ จริงเชียว การเดินทางของผู้คนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ ช่างมีรูปแบบในการเดินทาง หลากหลายเสียจริง ลองมองดูตามท้องถนนเล่นๆ  ในกรุงเทพมีระบบขนส่งมวลชน ครบถ้วนตั้งแต่ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กแบบนาโน เลยที่เดียว ขนาดใหญ่ แท็กซี่ ที่สร้างสีสรรมากมายในบ้านเรา คนต่างชาติมักกล่าวขวัญถึงเสมอ ตุ๊ก ตุ๊ก     ต่างชาติมาไทยถ้าไม่ได้ขึ้น ถือว่า มาไม่ถึงเมืองไทยทีเดียว ขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว เทียบชั้นนาโน ระบบขนส่งมวลชนระบบนี้ ที่มีที่เดียวในโลกก็ว่าได้ “มอเตอร์ไซด์” ที่สามารถส่งผู้โดยสารถึงที่ รวดเร็ว ตรงเวลา ตื่นเต้น เร้าใจ หวาดเสียวตลอดการเดินทาง เมื่อนั่งโดยสารไปกับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเหล่านี้  ระบบมอเตอร์ไซด์ได้กลายเป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของการเดินทางที่คล่องตัว ปราดเปรียว ที่เกิดจากการช่วยเหลือตัวเองของกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางจากบ้านไปทำงาน เพื่อผจญกับการครองชีพอย่างในกรุงเทพ และที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่รัฐบาลดำเนินการแต่ละอย่างชักช้า กว่าจะตั้งงบประมาณซื้อรถเมล์ หรือ สร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแต่ละที และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจึงได้ค่อยๆก่อกำเหนิด ขึ้นมาท่ามกลางการขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างขนคนได้ที่ละคน แต่ก็รวดเร็ว และเพิ่มจำนวนขึ้นมากมายในปัจจุบันทำให้หลายคนอาศัยระบบนี้ และระบบนี้ได้ช่วยชีวิตเราท่านหลายต่อหลายครั้ง เมื่อจะต้องไปที่ใดก็ตามให้ทันเวลา ไปในที่ที่รถติดมากๆๆ ซึ่งเป็นของแถมที่ไม่อยากได้บนท้องถนน และนับวันรถมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้คนหนุ่มมีรถคันแรก และก็เอาภาษีของคนที่จ่ายภาษีไปแถมให้คนที่ซื้อรถคันแรก คนละแสน

Continue Reading