Roof, Balcony, and Roof Gutter

ระยะสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานี้ ดูเหมือนว่าจะมีฝนตกช่วงเย็นและช่วงดึกอยู่แทบทุกวัน จนทำให้หลายสถานที่มีน้ำท่วมอันเกิดมาจากฝนตกลงมาอย่างหนัก และในเวลาเดียวกันคงมีบ้านของหลาย ๆ ท่านเกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวไปจนถึงเกิดน้ำซึมตามหลังคาดาดฟ้า หรือเกิดการรั่วซึมของน้ำตามบริเวณที่เป็นหลังคา การรั่วซึมของน้ำฝนยังคงเกิดขึ้นได้ในบริเวณที่มีการต่อเติมอาคาร ไปจนถึงบริเวณที่อาคารมีการแบ่งแยกโครงสร้างที่เป็นผืนขนาดใหญ่

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาคารโครงการขนาดใหญ่ มักจะมีช่างที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมประจำอาคารไว้คอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่มักจะไม่มีช่างประจำหมู่บ้าน ซึ่งคงต้องฝากความหวังเอาไว้กับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านและผู้ออกแบบที่จะออกแบบให้ดีและมีการสร้างอาคารด้วยฝีมือของช่างอาชีพ

การออกแบบที่ดีจึงควรมีการกำหนดระบบกันซึมของหลังคาไว้อย่างเหมาะสม หลังคาคอนกรีตที่อยู่ภายนอกอาคารต้องการการทำระบบกันซึมเพื่อป้องกันน้ำซึมจากผิวหน้าด้านบนเข้าไปที่เนื้อคอนกรีตและเหล็กเสริมภายใน อันเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมที่เหล็กเสริมในคอนกรีต

หลังคากระเบื้องก็ต้องมีการปูโดยดูจากทิศทางของลมและมีการทำหลังคาปีกนกที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดปัญหาของการเกิดน้ำไหลย้อน รั่ว ซึม ของหลังคาลงสู่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน จากที่กล่าวมา เจ้าของบ้านควรดูให้ดีและให้มีการออกแบบที่ป้องกันปัญหาของน้ำรั่วซึม ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี

การปูกระเบื้องหลังคา

1. หลังคากระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องลอนคู่ ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีตะเฆ่ราง (รางน้ำ) อยู่เหนือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

2. หลังคาคอนกรีตหรือดาดฟ้า ควรทำระบบกันซึมและมีการลาดเอียงพื้นหลังคาลงสู่ รูระบายน้ำที่พื้น เพื่อหลีกเลี่ยงการขังตัวของน้ำ รูระบายน้ำฝนต้องมีการการป้องกันเศษขยะหรือวัสดุที่มาปิดบังได้ กรณีมีการก่อผนังกันตก จะต้องมีการทำรูระบายน้ำล้น (overflow) เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

3. ระเบียงของห้องนอนที่มีการใช้พื้นไม้ ควรออกแบบให้มีรูระบายน้ำล้นเสริมด้วยเสมอเพื่อป้องกับน้ำท่วมขังจนเข้าท่วมห้องนอนได้ ผนังหรือราวกันตกที่เป็นแบบทึบ ไม่ควรสร้างสูงเกินกว่าระดับของพื้นไม้ ควรให้ขอบผนังต่ำกว่าระดับพื้นห้องที่เป็นไม้ไม้น้อยกว่า 50 มม เสมอ

4. ถ้ามีหลังคาเหนือระเบียงห้องนอน ควรให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำฝนไหลจากชายหลังคาลงสู่พื้นของระเบียงห้องนอนหรือผนัง  น้ำฝนเหล่านี้นอกจากสามารถสร้างความสกปรกให้กับผนังแล้วยังสร้างการรั่วซึมของน้ำผ่านผนังและการรั่วซึมจากน้ำท่วมขังได้

ระเบียงที่มีน้ำฝนตกลงมาจากชายคาราวกันตกผนังกระจกที่สามารถกักเก็บน้ำฝนได้